27-09-03

weet wat u eet...

Weet wat u eet...... en kies zelf wat u eet.SOS zaaigoed - Geen besmetting door GGO's - een dringende oproep vanwege Greenpeace.Teken de petitie op http://www.saveourseeds.org , lees hieronder waarom!Meer achtergrondinformatie lees je hier:http://www.greenpeace.be/index_main.php3?vx=3&href=actie.php3&z=topic&zz=artikel&taal=n&artikel_id=788&p=5 Beste,Zeer binnenkort wordt op Europees niveau een beslissing genomen betreffende GGO's in gangbaar en biologisch zaaizaad. De voorgestelde tolerantiedrempels liggen echter veel te hoog.Waarom is zaaigoed zo belangrijk?Gangbaar en biologisch geteeld zaad moet GGO-vrij blijven, hier zitten we immers aan de basis van de voedselketen.Maar:EU-commissaris David Byrne wil tot 0,3 en 0,7% GGO's toelaten in gangbare en biologische zaden. Onder die drempel zou zaad niet geëtiketteerd moeten worden als GGO-zaad. Nochtans keurde Europa recent een nieuwe wetgeving goed die slechts 0,9% toevallige besmetting door GGO's in voeding en voeder (afgewerkt product)toestaat. Met tolerantiedrempels tot 0,7% in zaden lijkt het ergtwijfelachtig dat een drempel van 0,9% in voeding en voeder haalbaar blijft.Waarom?Besmetting van zaden is verschillend van sporen van GGO's in bijvoorbeeld chocolade of plantaardige olie. Zaden zijn levend, zekunnen zich vermenigvuldigen. Ze kunnen hun transgene kenmerken overdragen aan naburige velden en wilde verwante variëteiten. Met andere woorden: indien GGO's toegelaten worden in alle gangbare en biologische zaden, zou dit leiden tot grootschalige en ongecontroleerde verspreiding van GGO's in de hele Europese Unie. Het terughalen van GGO-gewassen, indien noodzakelijk, zou zo goed als onmogelijk worden.Massaal verzet!Boeren en consumenten in Europa verzetten zich massaal tegen GGO- voeding en -landbouw. Omdat de GGO's van in het begin van de voedselketen vermengd zullen zijn met het zaad -zonder etikettering ofmogelijkheid om ze te identificeren!- zou GGO- besmetting niet langer te vermijden zijn.Dit gaat te snel!Het voorstel van Byrne wordt in september besproken, en kan reeds in oktober gestemd worden. Het Europees Parlement en de Raad van Ministers zijn niet direct betrokken bij deze beslissing.Wat wil Greenpeace?Lidstaten moeten strenge zuiverheidstandaarden voor GGO- besmetting van zaden eisen (dat wil zeggen dat ze de wettelijke en technisch vastgelegde detectiegrens van 0,1% niet overschrijden). Lidstaten moeten eisen dat over zaden wordt beslist via een medebeslissingsprocedure. Het Europees Parlement en de Raad van Ministers moeten bij deze beslissing direct worden betrokken.Teken de petitie Help mee onze voeding en landbouw GGO-vrij te houden en teken de petitie 'Save our Seeds' op http://www.saveourseeds.org . Alle Belgische handtekeningen worden verzameld en bezorgd aan onze landbouwministers. Alvast bedankt!

19:08 Gepost door the father | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.